fo2shawy001 Avatar

Các bài tham dự của fo2shawy001

Cho cuộc thi Design a Logo for "Pelican Music"

 1. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for "Pelican Music"
  Graphic Design Bài thi #13 cho Design a Logo for "Pelican Music"
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for "Pelican Music"
  Graphic Design Bài thi #12 cho Design a Logo for "Pelican Music"
  0 Thích