popartsesenta Avatar

Các bài tham dự của popartsesenta

Cho cuộc thi Design a Logo for Pinkmirror.com

  1. Á quân
    số bài thi 58
    Bài tham dự #58 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Pinkmirror.com
    Bị từ chối
    0 Thích