Balazoobaz Avatar

Các bài tham dự của Balazoobaz

Cho cuộc thi Design a Logo for Presidential Pet Museum

 1. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Presidential Pet Museum
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Presidential Pet Museum
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 31
  Bài tham dự #31 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Presidential Pet Museum
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 30
  Bài tham dự #30 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Presidential Pet Museum
  Bị từ chối
  0 Thích