Designer0713 Avatar

Các bài tham dự của Designer0713

Cho cuộc thi Design a Logo for Presidential Pet Museum

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 108
  Bài tham dự #108 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Presidential Pet Museum
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 107
  Bài tham dự #107 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Presidential Pet Museum
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 94
  Bài tham dự #94 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Presidential Pet Museum
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 92
  Bài tham dự #92 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Presidential Pet Museum
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 91
  Bài tham dự #91 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Presidential Pet Museum
  Bị từ chối
  1 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 70
  Bài tham dự #70 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Presidential Pet Museum
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 84
  Bài tham dự #84 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Presidential Pet Museum
  Bị từ chối
  0 Thích