bobbyfariz Avatar

Các bài tham dự của bobbyfariz

Cho cuộc thi Design a Logo for Presidential Pet Museum

 1. Á quân
  số bài thi 53
  Bài tham dự #53 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Presidential Pet Museum
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 28
  Bài tham dự #28 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Presidential Pet Museum
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 89
  Bài tham dự #89 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Presidential Pet Museum
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 55
  Bài tham dự #55 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Presidential Pet Museum
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 54
  Bài tham dự #54 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Presidential Pet Museum
  Đã rút