moorvina Avatar

Các bài tham dự của moorvina

Cho cuộc thi Design a Logo for Presidential Pet Museum

 1. Á quân
  số bài thi 96
  Bài tham dự #96 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Presidential Pet Museum
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 98
  Bài tham dự #98 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Presidential Pet Museum
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 41
  Bài tham dự #41 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Presidential Pet Museum
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Presidential Pet Museum
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 95
  Bài tham dự #95 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Presidential Pet Museum
  Đã rút