JaimeGoJim Avatar

Các bài tham dự của JaimeGoJim

Cho cuộc thi Design a Logo for Project America

 1. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Project America
  Graphic Design Bài thi #18 cho Design a Logo for Project America
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Project America
  0 Thích