Flavordesign Avatar

Các bài tham dự của Flavordesign

Cho cuộc thi Design a Logo for Project Holistic

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 24
  Bài tham dự #24 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Project Holistic
  Graphic Design Bài thi #24 cho Design a Logo for Project Holistic
  Graphic Design Bài thi #24 cho Design a Logo for Project Holistic
  Graphic Design Bài thi #24 cho Design a Logo for Project Holistic
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Project Holistic
  Graphic Design Bài thi #8 cho Design a Logo for Project Holistic
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 25
  Bài tham dự #25 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Project Holistic
  Graphic Design Bài thi #25 cho Design a Logo for Project Holistic
  Graphic Design Bài thi #25 cho Design a Logo for Project Holistic
  Graphic Design Bài thi #25 cho Design a Logo for Project Holistic
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Project Holistic
  0 Thích