vladspataroiu Avatar

Các bài tham dự của ASV Collective

Cho cuộc thi Design a Logo for Rave New Media

 1. Á quân
  số bài thi 214
  Bài tham dự #214 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Rave New Media
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 216
  Bài tham dự #216 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Rave New Media
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 215
  Bài tham dự #215 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Rave New Media
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 212
  Bài tham dự #212 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Rave New Media
  0 Thích