duric Avatar

Các bài tham dự của duric

Cho cuộc thi Design a Logo for Reflective Desire

 1. Á quân
  số bài thi 57
  Bài tham dự #57 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Reflective Desire
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 56
  Bài tham dự #56 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Reflective Desire
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 55
  Bài tham dự #55 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Reflective Desire
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 47
  Bài tham dự #47 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Reflective Desire
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 46
  Bài tham dự #46 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Reflective Desire
  Bị từ chối
  1 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Reflective Desire
  Graphic Design Bài thi #5 cho Design a Logo for Reflective Desire
  Bị từ chối
  2 Thích