KelDelp Avatar

Các bài tham dự của KelDelp

Cho cuộc thi Design a Logo for Retro Bathing Suit website and print

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 23
  Bài tham dự #23 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Retro Bathing Suit website and print
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Retro Bathing Suit website and print
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Retro Bathing Suit website and print
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 27
  Bài tham dự #27 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Retro Bathing Suit website and print
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 21
  Bài tham dự #21 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Retro Bathing Suit website and print
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Retro Bathing Suit website and print
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Retro Bathing Suit website and print
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Retro Bathing Suit website and print
  Bị từ chối
  0 Thích