Fergisusetiyo Avatar

Các bài tham dự của Fergisusetiyo

Cho cuộc thi Design a Logo for SailingDb

 1. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for SailingDb
  Graphic Design Bài thi #12 cho Design a Logo for SailingDb
  Bị từ chối
  2 Thích