1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 83
  Bài tham dự #83 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for School District Professional Development Series
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 82
  Bài tham dự #82 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for School District Professional Development Series
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 78
  Bài tham dự #78 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for School District Professional Development Series
  2 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 77
  Bài tham dự #77 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for School District Professional Development Series
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 79
  Bài tham dự #79 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for School District Professional Development Series
  1 Thích