1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 83
  Graphic Design Bài thi #83 cho Design a Logo for School District Professional Development Series
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 78
  Graphic Design Bài thi #78 cho Design a Logo for School District Professional Development Series
  2 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 82
  Graphic Design Bài thi #82 cho Design a Logo for School District Professional Development Series
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 77
  Graphic Design Bài thi #77 cho Design a Logo for School District Professional Development Series
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 79
  Graphic Design Bài thi #79 cho Design a Logo for School District Professional Development Series
  1 Thích