Freelancer: nitabe
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Design a Logo for Shwimmer in Black

Design a Logo for Shwimmer in Black

Bài tham dự cuộc thi #134 cho Design a Logo for Shwimmer
Bài tham dự #134

Bảng thông báo công khai

 • tmclaughl
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  please dont stop thinking... is there any improvement you can think of?

  • cách đây 3 năm
 • tmclaughl
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  so cool

  • cách đây 3 năm
  1. tmclaughl
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 3 năm

   ok

   • cách đây 3 năm
  2. tmclaughl
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 3 năm

   lets see

   • cách đây 3 năm