logics123 Avatar

Các bài tham dự của logics123

Cho cuộc thi Design a Logo for 5 Side's Designs Inc.

 1. Á quân
  số bài thi 82
  Bài tham dự #82 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for 5 Side's Designs Inc.
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 81
  Bài tham dự #81 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for 5 Side's Designs Inc.
  Đã rút