Pierro52 Avatar

Các bài tham dự của Pierro52

Cho cuộc thi Design a Logo for SpaceHuts

 1. Á quân
  số bài thi 83
  Bài tham dự #83 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for SpaceHuts
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 82
  Bài tham dự #82 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for SpaceHuts
  1 Thích