Bảng thông báo công khai

 • johnjara
  johnjara
  • cách đây 3 năm

  https://www.google.com/search?q=5+star+logo&rls=com.microsoft:en-US:%7Breferrer:source%3F%7D&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=eL0ZVa-vCYzdarSLgagB&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1360&bih=653#imgdii=_&imgrc=9DHLrHueAJ1FnM%253A%3B1WiEU4UxvBFpGM%3Bhttp%253A%252F%252Fmedia.merchantcircle.com%252F37374476%252F5%252520STAR%252520LOGO_full.jpeg%3Bhttp%253A%252F%252Fpixshark.com%252F5-star-logo.htm%3B720%3B360

  • cách đây 3 năm
 • johnjara
  johnjara
  • cách đây 3 năm

  https://www.google.com/search?q=5+star+logo&rls=com.microsoft:en-US:%7Breferrer:source%3F%7D&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=eL0ZVa-vCYzdarSLgagB&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1360&bih=653#imgdii=_&imgrc=9DHLrHueAJ1FnM%253A%3B1WiEU4UxvBFpGM%3Bhttp%253A%252F%252Fmedia.merchantcircle.com%252F37374476%252F5%252520STAR%252520LOGO_full.jpeg%3Bhttp%253A%252F%252Fpixshark.com%252F5-star-logo.htm%3B720%3B360

  • cách đây 3 năm
 • saifur007rahman
  saifur007rahman
  • cách đây 3 năm

  sorry to say,,,this design is copy of https://www.google.com.bd/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fpixshark.com%2F5-star-logo.htm&ei=Li4aVb3OCJOjugSPq4HADw&bvm=bv.89381419,d.c2E&psig=AFQjCNETfbXS4rO68dMtVpyQgv89wyFzug&ust=1427865518513463

  • cách đây 3 năm
 • AtalayKaraca
  AtalayKaraca
  • cách đây 3 năm

  http://media.merchantcircle.com/37374476/5%20STAR%20LOGO_full.jpeg

  • cách đây 3 năm
 • AtalayKaraca
  AtalayKaraca
  • cách đây 3 năm

  nice logo but copied

  • cách đây 3 năm
 • Jayson1982
  Jayson1982
  • cách đây 3 năm

  https://www.google.com/search?q=5+star+logo&rls=com.microsoft:en-US:%7Breferrer:source%3F%7D&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=eL0ZVa-vCYzdarSLgagB&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1360&bih=653#imgdii=_&imgrc=9DHLrHueAJ1FnM%253A%3B1WiEU4UxvBFpGM%3Bhttp%253A%252F%252Fmedia.merchantcircle.com%252F37374476%252F5%252520STAR%252520LOGO_full.jpeg%3Bhttp%253A%252F%252Fpixshark.com%252F5-star-logo.htm%3B720%3B360

  • cách đây 3 năm

Xem thêm bình luận Đang xử lí...