zaldslim Avatar

Các bài tham dự của zaldslim

Cho cuộc thi Design a Logo for "Stylextic"

 1. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for "Stylextic"
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for "Stylextic"
  Bị từ chối
  0 Thích