alice1012 Avatar

Các bài tham dự của alice1012

Cho cuộc thi Design a Logo for Sweet Nellys

 1. Á quân
  số bài thi 6
  Graphic Design Bài thi #6 cho Design a Logo for Sweet Nellys
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 4
  Graphic Design Bài thi #4 cho Design a Logo for Sweet Nellys
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 3
  Graphic Design Bài thi #3 cho Design a Logo for Sweet Nellys
  Bị từ chối
  0 Thích