alice1012 Avatar

Các bài tham dự của alice1012

Cho cuộc thi Design a Logo for Sweet Nellys

 1. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Sweet Nellys
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Sweet Nellys
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Sweet Nellys
  Bị từ chối
  0 Thích