Bảng thông báo công khai

 • mthomasser
  mthomasser
  • cách đây 8 năm

  sure, the logos #22 and #20 are in render - a few minutes and you´ll have your next 3D-logos ;)

  • cách đây 8 năm
 • taifrahman
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 8 năm

  This looks like progress, quite like #37 - can you add some drop shadow and show options in black for #36 ? Thanks

  • cách đây 8 năm