manuel0827 Avatar

Các bài tham dự của manuel0827

Cho cuộc thi Design a Logo for TI Networks (www.ti.net.au)

 1. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for TI Networks (www.ti.net.au)
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 129
  Bài tham dự #129 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for TI Networks (www.ti.net.au)
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 128
  Bài tham dự #128 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for TI Networks (www.ti.net.au)
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 127
  Bài tham dự #127 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for TI Networks (www.ti.net.au)
  Bị từ chối
  1 Thích