sagorak47 Avatar

Các bài tham dự của sagorak47

Cho cuộc thi Design a Logo for TI Networks (www.ti.net.au)

 1. Á quân
  số bài thi 124
  Bài tham dự #124 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for TI Networks (www.ti.net.au)
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 123
  Bài tham dự #123 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for TI Networks (www.ti.net.au)
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 122
  Bài tham dự #122 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for TI Networks (www.ti.net.au)
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 121
  Bài tham dự #121 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for TI Networks (www.ti.net.au)
  Bị từ chối
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 120
  Bài tham dự #120 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for TI Networks (www.ti.net.au)
  Bị từ chối
  1 Thích