stefanamicu Avatar

Các bài tham dự của stefanamicu

Cho cuộc thi Design a Logo for TI Networks (www.ti.net.au)

  1. Á quân
    số bài thi 73
    Bài tham dự #73 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for TI Networks (www.ti.net.au)
    Bị từ chối
    1 Thích