zrbappy Avatar

Các bài tham dự của zrbappy

Cho cuộc thi Design a Logo for TI Networks (www.ti.net.au)

 1. Á quân
  số bài thi 157
  Bài tham dự #157 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for TI Networks (www.ti.net.au)
  Graphic Design Bài thi #157 cho Design a Logo for TI Networks (www.ti.net.au)
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 158
  Bài tham dự #158 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for TI Networks (www.ti.net.au)
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 156
  Bài tham dự #156 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for TI Networks (www.ti.net.au)
  Graphic Design Bài thi #156 cho Design a Logo for TI Networks (www.ti.net.au)
  Bị từ chối
  0 Thích