helenasdesign Avatar

Các bài tham dự của helenasdesign

Cho cuộc thi Design a Logo for Technoloy StartUp

 1. Á quân
  số bài thi 65
  Bài tham dự #65 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Technoloy StartUp
  Graphic Design Bài thi #65 cho Design a Logo for Technoloy StartUp
  Graphic Design Bài thi #65 cho Design a Logo for Technoloy StartUp
  Graphic Design Bài thi #65 cho Design a Logo for Technoloy StartUp
  Graphic Design Bài thi #65 cho Design a Logo for Technoloy StartUp
  Graphic Design Bài thi #65 cho Design a Logo for Technoloy StartUp
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 78
  Bài tham dự #78 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Technoloy StartUp
  Graphic Design Bài thi #78 cho Design a Logo for Technoloy StartUp
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 80
  Bài tham dự #80 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Technoloy StartUp
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 25
  Bài tham dự #25 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Technoloy StartUp
  Graphic Design Bài thi #25 cho Design a Logo for Technoloy StartUp
  0 Thích