helenasdesign Avatar

Các bài tham dự của helenasdesign

Cho cuộc thi Design a Logo for Technoloy StartUp

 1. Á quân
  số bài thi 65
  Graphic Design Contest Entry #65 for Design a Logo for Technoloy StartUp
  Graphic Design Bài thi #65 cho Design a Logo for Technoloy StartUp
  Graphic Design Bài thi #65 cho Design a Logo for Technoloy StartUp
  Graphic Design Bài thi #65 cho Design a Logo for Technoloy StartUp
  Graphic Design Bài thi #65 cho Design a Logo for Technoloy StartUp
  Graphic Design Bài thi #65 cho Design a Logo for Technoloy StartUp
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 78
  Graphic Design Contest Entry #78 for Design a Logo for Technoloy StartUp
  Graphic Design Bài thi #78 cho Design a Logo for Technoloy StartUp
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 80
  Graphic Design Contest Entry #80 for Design a Logo for Technoloy StartUp
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 25
  Graphic Design Contest Entry #25 for Design a Logo for Technoloy StartUp
  Graphic Design Bài thi #25 cho Design a Logo for Technoloy StartUp
  0 Thích