Dayna2 Avatar

Các bài tham dự của Dayna2

Cho cuộc thi Design a Logo for Teriyaki

 1. Á quân
  số bài thi 33
  Bài tham dự #33 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Teriyaki
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 46
  Bài tham dự #46 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Teriyaki
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Teriyaki
  Đã rút