ICiprian Avatar

Các bài tham dự của ICiprian

Cho cuộc thi Design a Logo for Teriyaki

 1. Á quân
  số bài thi 24
  Bài tham dự #24 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Teriyaki
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 23
  Bài tham dự #23 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Teriyaki
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 22
  Bài tham dự #22 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Teriyaki
  Đã rút