SalemL Avatar

Các bài tham dự của SalemL

Cho cuộc thi Design a Logo for The Deconstructed Leader

  1. Á quân
    số bài thi 40
    Bài tham dự #40 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for The Deconstructed Leader
    Bị từ chối
    1 Thích