TheWebber444 Avatar

Các bài tham dự của TheWebber444

Cho cuộc thi Design a Logo for The Deconstructed Leader

 1. Á quân
  số bài thi 36
  Bài tham dự #36 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for The Deconstructed Leader
  Graphic Design Bài thi #36 cho Design a Logo for The Deconstructed Leader
  Graphic Design Bài thi #36 cho Design a Logo for The Deconstructed Leader
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 35
  Bài tham dự #35 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for The Deconstructed Leader
  Graphic Design Bài thi #35 cho Design a Logo for The Deconstructed Leader
  Bị từ chối
  1 Thích