jjobustos Avatar

Các bài tham dự của jjobustos

Cho cuộc thi Design a Logo for The Deconstructed Leader

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 74
  Bài tham dự #74 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for The Deconstructed Leader
  2 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 75
  Bài tham dự #75 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for The Deconstructed Leader
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 73
  Bài tham dự #73 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for The Deconstructed Leader
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 71
  Bài tham dự #71 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for The Deconstructed Leader
  Bị từ chối
  0 Thích