Bảng thông báo công khai

  • andystar70
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 7 năm

    The text on this logo is incorrect and doesn't meet the brief.

    • cách đây 7 năm