jonamino Avatar

Các bài tham dự của jonamino

Cho cuộc thi Design a Logo for The Pink Poodle

 1. Á quân
  số bài thi 118
  Bài tham dự #118 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for The Pink Poodle
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 116
  Bài tham dự #116 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for The Pink Poodle
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 91
  Bài tham dự #91 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for The Pink Poodle
  0 Thích