mohinimenon Avatar

Các bài tham dự của mohinimenon

Cho cuộc thi Design a Logo for TheSkippingStone

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 107
  Graphic Design Bài thi #107 cho Design a Logo for TheSkippingStone
  Graphic Design Bài thi #107 cho Design a Logo for TheSkippingStone
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 48
  Graphic Design Bài thi #48 cho Design a Logo for TheSkippingStone
  Graphic Design Bài thi #48 cho Design a Logo for TheSkippingStone
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 23
  Graphic Design Bài thi #23 cho Design a Logo for TheSkippingStone
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 21
  Graphic Design Bài thi #21 cho Design a Logo for TheSkippingStone
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 20
  Graphic Design Bài thi #20 cho Design a Logo for TheSkippingStone
  Graphic Design Bài thi #20 cho Design a Logo for TheSkippingStone
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 47
  Graphic Design Bài thi #47 cho Design a Logo for TheSkippingStone
  Đã rút
 7. Á quân
  số bài thi 104
  Graphic Design Bài thi #104 cho Design a Logo for TheSkippingStone
  Đã rút
 8. Á quân
  số bài thi 19
  Graphic Design Bài thi #19 cho Design a Logo for TheSkippingStone
  Đã rút