YuriiMak Avatar

Các bài tham dự của YuriiMak

Cho cuộc thi Design a Logo for Tradie Technology

 1. Á quân
  số bài thi 310
  Bài tham dự #310 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Tradie Technology
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 275
  Bài tham dự #275 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Tradie Technology
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 274
  Bài tham dự #274 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Tradie Technology
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 270
  Bài tham dự #270 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Tradie Technology
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 116
  Bài tham dự #116 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Tradie Technology
  1 Thích