BCgrass14 Avatar

Các bài tham dự của BCgrass14

Cho cuộc thi Design a Logo for Varigate

 1. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Varigate
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Varigate
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Varigate
  Bị từ chối
  1 Thích