Freelancer: Kamijoshua
Chia sẻ:
Báo cáo lượt tham dự

Vertical X Freestyle

Sir, I made the modification. Hope you like it. Add a few more samples. Thanks Sir.

Bài tham dự cuộc thi #48 cho Design a Logo for Vertical X Freestyle
Bài tham dự #48

Bảng thông tin công khai

 • vxfreestyle
  Người tổ chức Cuộc thi
  • cách đây 2 năm

  Would you be able to show me something on a black background. Thanks

  • cách đây 2 năm
  1. vxfreestyle
   Người tổ chức Cuộc thi
   • cách đây 2 năm

   Maybe matte black with glossy writing too.Thanks

   • cách đây 2 năm
  2. Kamijoshua
   Kamijoshua
   • cách đây 2 năm

   Ready #54

   • cách đây 2 năm
 • vxfreestyle
  Người tổ chức Cuộc thi
  • cách đây 2 năm

  Thank You

  • cách đây 2 năm