Freelancer: Kamijoshua
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Vertical X Freestyle

Sir, I made the modification. Hope you like it. Add a few more samples. Thanks Sir.

Bài tham dự cuộc thi #48 cho Design a Logo for Vertical X Freestyle
Bài tham dự #48

Bảng thông báo công khai

 • vxfreestyle
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  Would you be able to show me something on a black background. Thanks

  • cách đây 3 năm
  1. vxfreestyle
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 3 năm

   Maybe matte black with glossy writing too.Thanks

   • cách đây 3 năm
  2. Kamijoshua
   Kamijoshua
   • cách đây 3 năm

   Ready #54

   • cách đây 3 năm
 • vxfreestyle
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  Thank You

  • cách đây 3 năm