Freelancer: iyospramana
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

logo

hello, please rate and comments. I hope you like it. thank you

Bài tham dự cuộc thi #51 cho Design a Logo for Vertical X Freestyle
Bài tham dự #51

Bảng thông báo công khai

 • vxfreestyle
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  Its good, just went in another direction.

  • cách đây 3 năm
 • iyospramana
  iyospramana
  • cách đây 3 năm

  any coments?

  • cách đây 3 năm