dgnextt Avatar

Các bài tham dự của dgnextt

Cho cuộc thi Design a Logo for VetSim

 1. Á quân
  số bài thi 150
  Bài tham dự #150 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for VetSim
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 112
  Bài tham dự #112 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for VetSim
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 114
  Bài tham dự #114 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for VetSim
  Bị từ chối
  0 Thích