dgnextt Avatar

Các bài tham dự của dgnextt

Cho cuộc thi Design a Logo for VetSim

 1. Á quân
  số bài thi 150
  Graphic Design Bài thi #150 cho Design a Logo for VetSim
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 112
  Graphic Design Bài thi #112 cho Design a Logo for VetSim
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 114
  Graphic Design Bài thi #114 cho Design a Logo for VetSim
  Bị từ chối
  0 Thích