dumitrumarius Avatar

Các bài tham dự của dumitrumarius

Cho cuộc thi Design a Logo for VetSim

 1. Á quân
  số bài thi 139
  Graphic Design Bài thi #139 cho Design a Logo for VetSim
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 138
  Graphic Design Bài thi #138 cho Design a Logo for VetSim
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 137
  Graphic Design Bài thi #137 cho Design a Logo for VetSim
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 136
  Graphic Design Bài thi #136 cho Design a Logo for VetSim
  Bị từ chối
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 135
  Graphic Design Bài thi #135 cho Design a Logo for VetSim
  Bị từ chối
  1 Thích