dumitrumarius Avatar

Các bài tham dự của dumitrumarius

Cho cuộc thi Design a Logo for VetSim

 1. Á quân
  số bài thi 139
  Bài tham dự #139 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for VetSim
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 138
  Bài tham dự #138 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for VetSim
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 137
  Bài tham dự #137 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for VetSim
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 136
  Bài tham dự #136 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for VetSim
  Bị từ chối
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 135
  Bài tham dự #135 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for VetSim
  Bị từ chối
  1 Thích