greatdesign83 Avatar

Các bài tham dự của greatdesign83

Cho cuộc thi Design a Logo for VetSim

 1. Á quân
  số bài thi 169
  Graphic Design Bài thi #169 cho Design a Logo for VetSim
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 205
  Graphic Design Bài thi #205 cho Design a Logo for VetSim
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 204
  Graphic Design Bài thi #204 cho Design a Logo for VetSim
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 203
  Graphic Design Bài thi #203 cho Design a Logo for VetSim
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 168
  Graphic Design Bài thi #168 cho Design a Logo for VetSim
  Đã rút
 6. Á quân
  số bài thi 167
  Graphic Design Bài thi #167 cho Design a Logo for VetSim
  Đã rút