kamikira Avatar

Các bài tham dự của kamikira

Cho cuộc thi Design a Logo for VetSim

 1. Á quân
  số bài thi 116
  Bài tham dự #116 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for VetSim
  Graphic Design Bài thi #116 cho Design a Logo for VetSim
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 131
  Bài tham dự #131 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for VetSim
  Graphic Design Bài thi #131 cho Design a Logo for VetSim
  Graphic Design Bài thi #131 cho Design a Logo for VetSim
  Graphic Design Bài thi #131 cho Design a Logo for VetSim
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 118
  Bài tham dự #118 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for VetSim
  Graphic Design Bài thi #118 cho Design a Logo for VetSim
  Graphic Design Bài thi #118 cho Design a Logo for VetSim
  Graphic Design Bài thi #118 cho Design a Logo for VetSim
  Graphic Design Bài thi #118 cho Design a Logo for VetSim
  Graphic Design Bài thi #118 cho Design a Logo for VetSim
  Bị từ chối
  0 Thích