taganherbord Avatar

Các bài tham dự của taganherbord

Cho cuộc thi Design a Logo for VetSim

 1. Á quân
  số bài thi 94
  Graphic Design Bài thi #94 cho Design a Logo for VetSim
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 96
  Graphic Design Bài thi #96 cho Design a Logo for VetSim
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 95
  Graphic Design Bài thi #95 cho Design a Logo for VetSim
  Bị từ chối
  1 Thích