taganherbord Avatar

Các bài tham dự của taganherbord

Cho cuộc thi Design a Logo for VetSim

 1. Á quân
  số bài thi 94
  Bài tham dự #94 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for VetSim
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 96
  Bài tham dự #96 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for VetSim
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 95
  Bài tham dự #95 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for VetSim
  Bị từ chối
  1 Thích