smarttaste Avatar

Các bài tham dự của smarttaste

Cho cuộc thi Design a Logo for Wedding-related Product

 1. Á quân
  số bài thi 124
  Bài tham dự #124 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Wedding-related Product
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 73
  Bài tham dự #73 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Wedding-related Product
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 72
  Bài tham dự #72 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Wedding-related Product
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 123
  Bài tham dự #123 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Wedding-related Product
  Bị từ chối
  0 Thích