Pato24 Avatar

Các bài tham dự của Pato24

Cho cuộc thi Design a Logo for Whiteweb

 1. Á quân
  số bài thi 228
  Bài tham dự #228 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Whiteweb
  Graphic Design Bài thi #228 cho Design a Logo for Whiteweb
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 227
  Bài tham dự #227 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Whiteweb
  Graphic Design Bài thi #227 cho Design a Logo for Whiteweb
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 204
  Bài tham dự #204 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Whiteweb
  Bị từ chối
  1 Thích