karamja007 Avatar

Các bài tham dự của karamja007

Cho cuộc thi Design a Logo for Women's Clothing online store

 1. Á quân
  số bài thi 22
  Bài tham dự #22 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Women's Clothing online store
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 26
  Bài tham dự #26 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Women's Clothing online store
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Women's Clothing online store
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Women's Clothing online store
  Bị từ chối
  0 Thích