watzinglee Avatar

Các bài tham dự của watzinglee

Cho cuộc thi Design a Logo for Young Executive Club

 1. Á quân
  số bài thi 100
  Bài tham dự #100 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Young Executive Club
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 99
  Bài tham dự #99 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Young Executive Club
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 46
  Bài tham dự #46 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Young Executive Club
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 43
  Bài tham dự #43 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Young Executive Club
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 74
  Bài tham dự #74 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Young Executive Club
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 73
  Bài tham dự #73 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Young Executive Club
  Bị từ chối
  0 Thích