Freelancer: raulrepg
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Blue Lantern

If you have any suggestions or changes, you can tell me. The original file is on adobe illustrator.

Bài tham dự cuộc thi #13 cho Design a Logo for a Cafe / Bistro
Bài tham dự #13

Bảng thông báo công khai

 • rastagraphics
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  Nice work, new sub-title "Mediterranean Bistro & Bar"

  • cách đây 3 năm
  1. raulrepg
   raulrepg
   • cách đây 3 năm

   ok ill do the changes right now and upload the new one, thanks!

   • cách đây 3 năm
 • raulrepg
  raulrepg
  • cách đây 3 năm

  ok ill do the changes right now and upload the new one, thanks!

  • cách đây 3 năm