sooclghale Avatar

Các bài tham dự của sooclghale

Cho cuộc thi Design a Logo for a DJ

 1. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a DJ
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a DJ
  Bị từ chối
  0 Thích