1. Á quân
  số bài thi 65
  Bài tham dự #65 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a Luxury Organic Cleaning Company
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 64
  Bài tham dự #64 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a Luxury Organic Cleaning Company
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 29
  Bài tham dự #29 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a Luxury Organic Cleaning Company
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a Luxury Organic Cleaning Company
  Đã rút