manakiin Avatar

Các bài tham dự của manakiin

Cho cuộc thi Design a Logo for a Microbrewery (Beer)

 1. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a Microbrewery (Beer)
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 83
  Bài tham dự #83 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a Microbrewery (Beer)
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 29
  Bài tham dự #29 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a Microbrewery (Beer)
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 77
  Bài tham dự #77 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a Microbrewery (Beer)
  Bị từ chối
  1 Thích